Het tarief is € 82,- per individuele sessie. De duur van een sessie is ongeveer 50 minuten.

De kosten worden helaas niet vergoed door je zorgverzekering. Dit betekent dat je de kosten in principe zelf moet betalen. Wel kun je uitzoeken of je het via andere wegen vergoed kunt krijgen. Het is soms mogelijk om een vergoeding te krijgen via je werkgever (Wet Verbetering Poortwachter), het UWV of via een persoonsgebonden budget (PGB).

Een aantal voordelen op rijtje:
– Je hebt geen verwijzing van de huisarts nodig
– Er is geen wachtlijst waardoor je sneller aan de slag kunt.
– Je kiest zelf door wie je geholpen wilt worden in plaats van dat een psycholoog je toegewezen wordt.
– Informatie over je klachten en het verloop van de behandeling worden niet gemeld bij de ziektekostenverzekeraar.
Kortom: minder regels, meer tijdbesparing en meer privacy.

Afspraken afzeggen:
Je kunt een afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Als je een afspraak afzegt minder dan 24 uur van te voren breng ik 75% van het tarief in rekening. Bij niet nagekomen afspraken zonder afmelding wordt 100% van het tarief in rekening gebracht.

Terug naar aanbod